Hoppa till innehållet

Processledning

Som processledare har jag lång erfarenhet av projekt från både beställar- och entreprenörssidan. 

Genom att tydliggöra, sammanfatta eller dela upp projektet, se helheten och skapa överblick över vad som ska göras kan tydligare och effektivare processer och beslutsgångar ta form. Tillsammans skapar vi förutsättningar för gruppen att prestera på toppen av sin förmåga.

Ett väl genomfört projekt med gott slutresultat är det gemensamma målet – processerna är vägen dit. En bra processledare lyssnar, ställer frågor, förstår och sammanfattar. Processledaren ser även medarbetarna och hur samarbete kan maximera arbetsinsatsen. Alla i projektet ska motiveras att dra mot samma mål och komplettera varandra i en positiv projektkultur och grupprocess.

I partneringprojekt håller jag ihop samarbetet mellan beställare, konsulter och entreprenörer, ser till att kontakten mellan partnerna fungerar bra och att projektet och projektdeltagarna får förutsättningar att nå de uppsatta målen.

Jag har arbetat i flera stora projekt inom bygg- och fastighetsbranschen med stora uppdragsgivare, som lett till konkreta resultat som alla tjänar på.

Referenser

Stefan Ljungberg. Stockholmshem. Läs mer

Anna-Karins förmåga att utveckla, inspirera och engagera projektteam är enastående.

Robert Thimberg. Studio M.A.D. Läs mer

Hon har en unik kunskap och känsla för att få människor att samarbeta på ett högre plan.

Taina Sunnarborg. Tidigare Telge fastigheter. Läs mer

Anna-Karin är en erfaren konsult med mycket i sin verktygslåda, hon slutför det hon åtagit sig och det med hög kvalitet.

Fler tjänster

Mentorskap och rådgivning

Min drivkraft är att få utvecklingsdrivna människor att växa genom stöttning...

Styrelseuppdrag

Det är viktigt för mig att vara drivande fram till att målet uppnåtts. Jag...

By Formsmedjan. Powered by Yago