Hoppa till innehållet

Integritetspolicy

Denna policy uppdaterades senast 2020-08-28.

Give Competence AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

 

Så behandlas personuppgifter som insamlats via givecompetence.se

 

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail och formulär på webbplatsen. Telefonnummer, mailadress, adress, och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna i kontakten med oss. Insamlande av cookies är något som vi har på webbsidan. https://www.givecompetence.se/cookies

 

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av enkäter och andra typer av undersökningar.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv, personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

 

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Give Competence överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via givecompetence.se om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.
Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

 

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget.

 

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta vårt personuppgiftsombud (anna-karin@givecompetence.se) för att göra en begäran.

By Formsmedjan. Powered by Yago